FA 핸들
>
도어핸들
>
레버
>
그립
>
아치그립
>
노브
>
플런저
>
경첩
>
매미고리,토글클램프
>
캐치,래치,자석
>
고무,방진
>
조절좌,방진마운트
>
기타부품
>
특수제작품
>
 

그립 > 핸드 그립 > 회전 볼트형

    
SL-1013
제품번호 SL-1013 (플라스틱 회전 그립)
재질 몸체 : 플라스틱 / 볼트 : 철
마무리&색상 몸체 : 흑색 / 볼트 : 니켈도금
간단설명 플라스틱그립 회전형 - 볼트타입


TYPE

Lm 

MxP

SL-1013-14-M6 

14 

20 

9

M6x1.0

SL-1013-21-M6 

21 

50 

12 

M6x1.0

SL-1013-21-M8 

21 

50 

12 

M8x1.25

SL-1013-23-M8 

23 

65 

14 

M8x1.25

SL-1013-23-M10 

23 

65 

14 

M10x1.5

SL-1013-26-M10 

26 

79 

20 

M10x1.5

SL-1013-26-M12 

26 

79 

20 

M12x1.75

  

2D 3D PDF
 SL-1013-14-M6.dwg
 SL-1013-21-M6.dwg
 SL-1013-21-M8.dwg
 SL-1013-23-M8.dwg
 SL-1013-23-M10.dwg
 SL-1013-26-M8.dwg
 SL-1013-26-M10.dwg
 SL-1013-26-M12.dwg
 SL-1013-14-M6.zip
 SL-1013-21-M6.zip
 SL-1013-21-M8.zip
 SL-1013-23-M8.zip
 SL-1013-23-M10.zip
 SL-1013-26-M8.zip
 SL-1013-26-M10.zip
 SL-1013-26-M12.zip
등록된 파일이 없습니다.